Ede
Amsterdamseweg 60
Amsterdamseweg 68

 

 
 
 
 

Wie zijn wij

Onze droom

Zorgvilla DECOR is geopend op 01 juni 2004, om een al jarenlange droom van Cor en Debby Horzelenberg waar te maken. Beide al jaren werkzaam in de zorgverlening in alle sectoren.

Cor Horzelenberg, Opgeleid als verpleegkundige dankt zijn deskundigheid en kwaliteit aan ruim 40 jaar ervaring in het gebied ZORG.

Debby Horzelenberg-Schenkhuizen, Opgeleid als ziekenverzorgster in één van de Zonnehuizen in ons land en jarenlange ervaring in de zorg voor ons grote gezin met daarnaast ruim 18 jaar ervaring in de zorg voor een inwonende oudere.

wie-zijn-wij2

Onze ervaring strekt zich uit over de volgende gebieden:

 • Verpleegkundige in de Algemene ziekenhuiszorg, Psychiatrie, Psycho-Geriatrie, Bejaardenzorg en Wijkverpleging
 • Leidinggevende in het middenkader van het Algemeen ziekenhuis
 • Docent verpleegkunde aan de HBO-V
 • Indicatiesteller voor alle AWBZ voorzieningen
 • Zorg- en relatiebegeleider in de meest brede zin van het woord
 • Beleidsadviseur ontwikkelaar standaarden

Wat signaleren wij

In de voorgaande jaren heeft Cor als onafhankelijke indicatieadviseur in de duizenden huisbezoeken in verband met het aanvragen van een indicatie voor zorg via het CIZ de problematiek zien toenemen. Eenzaamheid en verkommering van degenen die veelal hun beste jaren hebben gegeven onze maatschappij welvarend te maken.

wie zijn wij

De meeste van onze eigen generatie hebben hun eigen carrière gemaakt dankzij de inzet en ondersteuning van onze nu oud geworden ouders. Wij hebben ons specifiek bezig gehouden met de zorgvoorzieningen en de veranderingen daarin voor ouderen. Vanaf het moment dat het wonen in een bejaardenhuis, zoals het heette, een algemeen geaccepteerd en gewenste vorm van verzorgd zijn op je oude dag was, is er nogal wat veranderd. In het verzorgingshuis wonend is de toename van zorgafhankelijkheid een groot probleem. De wrijving tussen zorg die eigenlijk nodig is en de capaciteit in deze vaak grote verzorgingshuizen is een bekende problematiek.

Daarnaast zien wij dat het uiteindelijk terecht komen in een groot verpleeghuis vaak een einde maakt aan de zo gewenste eigenheid en individuele aandacht. Het beleid van de laatste jaren is er op gericht dat iedereen zolang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Als er afhankelijkheid komt kan men thuiszorg aanvragen. Zowel hulp in de huishouding als hulp bij de persoonlijke verzorging, maar ook dagverzorging en verpleging en tijdelijke opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis zijn goed bekende voorzieningen. Hoe fijn het ook is zo lang mogelijk in je eigen huiselijke omgeving te blijven, wordt als het er op aan komt de eenzaamheid en het afhankelijk zitten wachten in de eigen woonomgeving een groot probleem.

Is er nog wel zorg als u het nodig hebt

In de afgelopen jaren leek er een opbouw van goede en betrouwbare voorzieningen zichtbaar. Een gevoel van verzekerd zijn van zorg als de afhankelijkheid toeneemt. De werkelijkheid blijkt vaak anders. Steeds vaker moet u zelf zoeken naar de oplossing van de problemen.

Wat wij in onze contacten signaleren is een dubbel probleem. Enerzijds beseft u als oudere die afhankelijk wordt, dat er niet of nauwelijks een beroep gedaan kan worden op uw kinderen met hun eigen drukke bestaan. U wilt dit ook vaak niet. Denkend aan de in uw tijd vanzelfsprekende zorgverplichting voor ouders hebt u er alles aan gedaan uw kinderen hiermee niet te belasten opdat deze zich vrij konden ontplooien.

Anderzijds zien wij dat kinderen de zorg voor hun ouders wel op zich willen nemen, maar zoveel ingewikkelde regelgeving en onmogelijkheden tegenkomen, dat zij deze zorg niet kunnen bieden.

zorgvilla decor wie zijn wij

Alleen nog verzorgd worden, wie bent u dan nog zelf

Wat wij signaleren is het in sneltreinvaart verdwijnen van alles wat van waarde was in de beleving van een zinvol bestaan. De praktische zorgproblemen vragen vaak zoveel aandacht en moeite dat het oplossen ervan alle energie en toewijding opeist. Daarom willen wij optimale zorg bieden die al deze facetten serieus neemt.

  Direct contact

  Uw naam (*)

  Uw email (*)

  Telefoonnummer (*)

  Uw bericht

  captcha

  privacy verklaring

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Nieuw te lezen…